Tårgas

Tårgas

Detta är en informationssida om Tårgas och vad det är för något. Tänk på att riktigt tårgas är förbjuden enligt svensk lag och kräver licens. Använd därför en laglig tårgas.

Tårgas

 

Tårgas, tårgasspray och CS gas som den även kallas är ett kemiskt vapen i gasform och består av en kemisk sammansättning. Namnet Tårgas kommer från engelskans ”tear gas” och härstammar i sin tur från det latinska ordet lacrima som betyder tår. Tårgas orsakar vid kontakt kraftig sveda och irritation i ögon och luftvägar samt orsakar även smärtor som kan leda till blindhet. Vid kontakt med ögonen stimulerar tårgas nerverna som tillhör tårkörtlarna och dessa börjar producera tårar. Andra gaser som liknar tårgas är t.ex. pepparspray och CS gas med flera. Dessa gaser används ofta vid olika upplopp och för att neutralisera kravaller. Tårgas är förbjuden att använda vid krigföring och i första världskriget var den väldigt vanlig med användning av gasen.

 

Effekter

 

Tårgas irriterar slemhinnorna i ögon, näsa, munhåla och lungor och bidrar till att ögonen bildar mycket tårar i ögonen. Andra effekter är t.ex. hosta, nysningar, andningssvårigheter, ögonsmärtor och temporär blindhet. Effekterna av symptomen gör sig kända först efter 20-60 sekunder vid exponering och håller i sig ända upp till 30 min efter exponeringen. Med pepparspray (även kallad "oleoresin capsicum", capsaicinoid eller OC gas) är effekterna och symptomen som t.ex. förlorad motorik omedelbara. Det kan finnas stora variationer i tolerans och respons från person till person hur känslig man är för pepparspray enligt National Research Council (US) Committee on Toxicology.

Ett amerikanskt institut för gifter analyserade 3671 fall av skador i samband med pepparspray mellan 2002 och 2011. Allvarliga skador var noterade i 6,8% av fallen och krävde sjukhustillsyn. Av dessa skador hade flest fått problem med ögonen, andningsvägar och hudirritation. De flesta av skadorna noterades i samband med att myndigheter använt tårgas mot t.ex. demonstrationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risker

 

Som med alla vapen så finns det även risker när tårgas och liknande sprayer används som kan orsaka allvarliga skador och även resultera i dödsfall. Exempelvis kan risker uppstå när människor blir träffade av tårgas hylsor som avlossats från granatkastare. Dessa skador kan resultera i frakturer, förlorad syn och till och med döden. Från Iran har det rapporterats om kärlskador i samband med att en person träffats av en tårgashylsa.

Medans själva gasen vanligtvis ger mindre skador på huden finns det även andra symptom som kan påvisa sig senare. Personer med andningsproblem som t.ex. astma kan vara speciellt utsatta för exponering av gaserna och kan behöva uppsöka sjukvård för att bli behandlade och få andningshjälp. Hud som exponerats av tårgas kan orsaka kemiska brännskador och allergiska reaktioner. När personer träffas på nära avstånd eller blir kraftigt utsatta av gasen kan så pass allvarliga ögonskador uppstå att det resulterar i permanent förlust av synen.

 

Krigföring

 

Användning av tårgas i krig är förbjudet enligt olika internationella avtal liksom alla andra kemiska stridsmedel. Polisen och andra myndigheternas användning är inte förbjudet i samma utsträckning. Det privata användandet för självförsvar skiljer sig dock från land till land och i t.ex. Sverige är riktigt tårgas förbjuden för privat användning. Säkerhetsmyndigheter kan lagligt använda tårgas för t.ex. övningar och för att neutralisera våldsamma upplopp. En typ CS gas användes för första gången redan 1914 och senare vid 1919 utvecklades den första tårgasgranaten av amerikanska myndigheter.

 

Upploppskontroll

 

Tårgas används ofta av polisen för att lugna ner våldsamma upplopp. I andra länder används även en produkt som kallas för ”Mace” och denna är en blandning av olika gaser som t.ex. pepparspray och tårgas. De mindre behållarna som används för självförsvar innehåller ofta pepparspray.

De typiska varningstexterna på flaskorna från tillverkare av tårgas informerar om att t.ex. inte spraya tårgasen direkt i en person ansikte eftersom att detta kan orsaka allvarliga skador eller till och med döden. Dock är det inte alltid dessa följs och i vissa länder har det blivit en rutin att inte följa rekommendationerna.

 

Motmedel

 

För att förmildra exponering av tårgas kan t.ex. skyddsutrustning användas som t.ex. gasmask och andra andningsfilter. Vid upplopp använder demonstranterna förutom textiler över mun och näsa även simglasögon.

 

Behandling

 

Det finns inget givet motgift mot tårgas utan det första man ska göra vid exponering är att flytta sig från gasen till ett utrymme med frisk luft. Andra steget är ta bort kontaminerade kläder som har blivit exponerade av tårgasen. Dessutom ska man undvika använda handdukar som redan blivit exponerade av gaserna och även avlägsna kontaktlinser.

Om en person har blivit utsatt för gasen så finns det en rad åtgärder som kan ta bort så mycket som möjligt av kemikalierna och lindra symtomen. Första hjälpen för att lindra brännskador i ögonen är att skölja eller duscha ögonen med vatten. Dock finns det rapporteringar om att vatten kan öka smärtan av CS gaser och istället rekommenderas Diphoterine lösning. Denna lösning är till för att motverka kemiska brännskador i ögonen.

 

Sverige

 

I Sverige användes tårgas för första gången 23 januari 1936 för att neutralisera en dubbelmördare som låst in sig i en lägenhet i Stockholm. Tårgasen sprutades in i mannens boende med en spruta försedd med gummislang som stoppades in i nyckelhålet. Man forcerade sedan dörren in i lägenheten men gärningsmannen hade skjutit sig själv och avled på väg till sjukhuset.

I Sverige klassas tårgas och pepparspray som vapen och all handel och innehav av tårgas förbjuden. Polisen och Försvarsmakten är undantagna och inom Försvarsmakten används tårgas för att prova att skyddsmasker är rätt justerade och är täta.

 

Närliggande gaser och Tårgaser

 

CA Brombenzylcyanid

CS o-Klorobenzidenmalononitril (o-Klorobenzalmalononitril)

CN Fenylacylklorid (w-kloracetofenon)

CR Dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefin

 

 

Skydda dig från tårgas

 

För säkerhetsstyrkor är det juridiskt tillåtet att använda tårgas mot folksamlingar, men det finns strikta internationella riktlinjer kring dess användning och hur det ska användas mot civila för kontroll av folkmassor. Journalister som bevakar demonstrationer bör vara medvetna om effekterna av tårgas och hur man reagerar när man påverkas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tårgas fungerar?

 

För typisk kravallhantering används tårgas antingen som en spray eller som en granat som avfyrades från en pistol. Kapslarna själva kan vara farliga eftersom de vanligtvis genererar en hel del värme och kommer att orsaka obehagliga brännskador om de träffar en person. Om de skjuts på nära håll kan de orsaka allvarliga skador på en persons kropp och kan resultera i dödsfall.

När kemikalier som används i tårgas reagerar med fukt orsakar de en brännande känsla, vilket innebär att ögon, hud och lungor är extremt känsliga. Oljebaserade krämer, solskyddsmedel och make-up kommer också att absorbera tårgas, så undvika att bära dessa.

Tårgas angriper lungorna, så om du lider av några luftvägssjukdomar, inklusive astma, bör du allvarligt överväga de potentiellt farliga effekter detta kan ha på ditt tillstånd.

Brännande känslor i ögonlocken och halsen samt överdriven hosta är alla reaktioner på exponering av tårgas. Ett överskott av slem som kommer från näsa, ögonlock och halsen är också vanligt. Människor rapporterar ofta att de känner sig desorienterade och yra strax efter att andas in gasen. Effekterna brukar avklinga inom en timme, även om den brännande känslan och mycket irriterad hud kan kvarstå i flera timmar.

 

Så skyddar du dig

 

En gasmask är det bästa verktyget för att skydda sig själv. Den är inte billig, men en gasmask är det bästa skyddet mot tårgas.

En gasmask består av en gummimask med en behållare för filter som monteras på sidan. Den är försedd så att den passar formen på ditt ansikte. Se till att du har ett reservfilter eftersom de behöver bytas efter flera timmars användande. Detta beror delvis på märke och modell av gasmasken samt hur lång tid den har använts.

Om du redan har en gasmask, se till att den fungerar och är korrekt monterad. Alla masker som köpts på nätet eller i militära överskott butiker bör kontrolleras av en expert för att säkerställa att de fungerar korrekt. Det näst bästa efter en gasmask är en ett tygstycke som viras runt mun och näsa. Du kan också använda ett munskydd för hantverkare som täcker näsan och munnen men se till att du använder lämpliga filter.

 

Myter och missuppfattningar om tårgas

 

Det finns många myter och missuppfattningar kring tårgas. Fotografier och videor visar hur demonstranter med hjälp av improviserade metoder försöker att motverka de förödande effekterna av gasen genom att bygga en gasmask av en plastflaska. Dessa metoder är inte effektiva att motverka detta farliga kemiska vapen.

Enligt kemiska vapen experter bör dessa metoder undvikas:

Blötläggning av en tygtrasa i äppelcidervinäger för att täcka munnen bör undvikas för att syran som finns i ämnet ger inte tillräckligt, om ens något, skydd för att motverka effekterna av tårgas.

Smeta inte lime eller citronsaft på insidan av en duk för att täcka munnen med det för detta fungerar förmodligen på samma princip som ovan exempel och bör undvikas.

Blötlägg inte en bandana i vatten och täck munnen med den för tårgas har en form av kristaller, som reagerar med vatten. Med små mängder vatten i t.ex. en våt trasa och exponering av CS gas är det sannolikt att dessa kristaller kan förlänga effekten av besvären.

 

Vad gör du om du exponeras av tårgas

 

Om du har en gasmask så använd den och skyddsglasögon. Du kan sedan fortsätta att vistas i gasen. Var medveten om att du fortfarande kommer att behöva tvätta sig själv och alla kläder eftersom gasen kommer att finnas kvar på dig, dina kläder och din utrustning.

Om du inte har något skydd så täck munnen och näsan med en näsduk eller trasa eller använd insidan av din tröja för att skydda dina luftvägar.

Stå i den friska luften och låt vinden föra bort tårgasen. Att hålla armarna utsträckta hjälper för att avlägsna gasen från dina kläder.

Försök att komma högt upp till en hög plats för de flesta CS gaser är tyngre än luft, så de högsta koncentrationerna tenderar att finnas nära marken.

Kom ihåg att gasen kan impregnera kläder i flera månader, så alla kläder som kan ha kontaminerats skall tvättas omedelbart flera gånger eller kasseras.

Exponerad hud ska tvättas med tvål och vatten. Duscha först i kallt vatten och sedan varmt vatten och bada inte. Gnugga inte ögonen eller ansikte för det kommer att återaktivera de skadliga ämnena.

 

 

 

Typisk tårgas som spray
Tårgas vid demonstration

CN och CS gas

 

Andra namn för tårgas är CN och CS. I internationella konflikter är CN (Chlorazetophenon) och CS (orto-Chlorbenzylidenmalondinitril) förbjudna men används ofta över hela världen som motstånd till våldsamma demonstrationer.

 

I Sverige har det funnits tårgas hos polisen sedan mitten av 60-talet då polisen gav CS namnet K62. Att Sverige skaffade CS så tidigt kan förklaras med att svensk och brittisk polis alltid haft ett nära samarbete och England började som första europeiska nation att använda CS-gas på Nordirland (Ulster) i början av 60-talet.

Så verkar CS gas

 

Tårgas retar huden och ögonens slemhinnor och orsakar svida och en brännande känsla samt att ögonen tåras. Ofta försvinner besvären efter några minuter.Ögonen skyddas bäst mot tårgas genom att man bär lufttäta gasskyddsglasögon. CS gas kan fastna under kontaktlinser och verkar då längre.

 

Andningsvägarna skyddas perfekt med en andningsmask om man sätter ett gasfilter i den. Om man har tillgång till en heltäckande gasmask så kan man naturligtvis ta det istället för en andningsmask och skyddsglasögon.

Om du utsätts för vattenkanoner med tårgas-vattenlösning då gäller det att ha bra regnkläder så huden skyddas. Ha inte något smink eller några krämer/salvor i ansiktet eller på händerna, tårgas är nämligen fettlöslig vilket leder till att tårgaskoncentrationen förstärks.

 

Så motverkar du CN gasens effekter

 

För att få tårgasen ut ur ögonen ska man spola ögonen med vatten och ibland behöver man spola i flera minuter. Om smärtan i ögonen kommer tillbaka lite senare betyder det att man fortfarande har tårgasstoft kvar i ögonen och då behöver man återigen spola med vatten.

Man får aldrig ta smärtstillande droppar eftersom tårgasstoft då obemärkt kan finnas kvar. Om smärtorna kommer tillbaka först efter en timme eller mera, så tyder det på att man fått en bindhinneinflammation, då måste man uppsöka sjukhus.

Tårgas i ögonen ger fyra huvudsymptom: kraftiga smärtor, tårflod, kramper i ögonlocken och orienteringssvårigheter respektive panik.

Om man känner irritation på huden så ska man tvätta sig, med kallt vatten. Först efter att man tvättat sig ordentligt med kallt vatten, kan man använda sig av varmt vatten. Varmt vatten öppnar nämligen porerna, vilket gör att gaskristallerna kan tas upp i huden. Om man får rodnader eller blåsor bör man uppsöka en hudklinik.

När man blivit utsatt för tårgas bör man efteråt tvätta sig på de hudpartier som exponerats som t.ex. händer och ansikte. Om det svider när man tvättar sig, så är det ett bevis för att huden är full av tårgas som man bör tvätta bort.

Vid alla former av andningsbesvär, från att det river i halsen, över hosta, till andnings nöd och i värsta fall lungödem (vatten i lungorna), lyder den första åtgärden: frisk luft! De som har kroniska luftvägssjukdomar, speciellt människor med bronkit eller astma, måste genast lämna ett område där man kan exponeras för tårgas.

 

 

CS gas molekylen

Kille som blivit exponerad av tårgas